NASZA OFERTA

Oferujemy profesjonalną usługę dostosowania Państwa serwisu internetowego do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych WCAG 2.0. Dostosowanie każdego serwisu internetowego poprzedzone jest całościowym audytem istniejącego serwisu internetowego.

Audyt taki składa się z dwóch etapów:

1) analiza ekspercka przeprowadzana przez specjalistów z zakresu programowania i dostępności,

2) stworzenie raportu, w którym zawarte są wszystkie odnalezione nieprawidłowości oraz ich skutki dla osób niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu audytu nasi specjaliści ds. programowania oraz user experience na podstawie stworzonego raportu rozpoczynają prace związane z dostosowaniem istniejącego serwisu internetowego do wymagań WCAG 2.0

Finalnym etapem naszej pracy jest ostateczne sprawdzenie dostępności serwisu przez naszych specjalistów, redaktorów stron internetowych oraz grupę testerów (osoby niedowidzące), co daje pełną gwarancję wiarygodności wyników naszej pracy.

§

Informujemy, że 31 maja 2015 roku upływa termin dostosowania stron internetowych do wymogów WCAG 2.0. Dostosowanie stron jest prawnym obowiązkiem każdego podmiotu administracji publicznej. Kwestia ta jest regulowana przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE 

Obowiązek dostosowania mają zarówno podmioty publiczne, ale także organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

 

Darmowa wycena

Aby otrzymać darmową wycenę dostosowania strony do WCAG 2.0 zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawstwa, uzupełnij poniższy formularz:

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Wypełnij pole, jeżeli posiadasz dodatkowe, istotne informacje odnośnie strony (np. dotyczące technologii, w jakiej została stworzona strona).

Wpisz wynik działania. Ta funkcja chroni przed niechcianymi wiadomościami, wysyłanymi automatycznie.